• logo (+91) 94430 56301(+91) 94430 76301
 • logo


  Package 1

  RUDRA EKADESANI POOJA - 2 KALAM (11 KALASAM POOJA)

  Day 1

  Thillaiyadi
  Thillaiyadi, Vilvatharanyam, Sakkaratheertham.
  Saranakatha Ratchagar(Sarntharai Kathaswamy)
  Pragan Nayaki, Periya Nayagi
  Vilvam
  Sakkara Theertham
  1000 to 2000 Year Old
  Agasthiyar, Saneeswarar

  Day 1

  Thillaiyadi
  Thillaiyadi, Vilvatharanyam, Sakkaratheertham.
  Saranakatha Ratchagar(Sarntharai Kathaswamy)
  Pragan Nayaki, Periya Nayagi
  Vilvam
  Sakkara Theertham
  1000 to 2000 Year Old
  Agasthiyar, Saneeswarar

  Package 2

  Day 1

  Thillaiyadi
  Thillaiyadi, Vilvatharanyam, Sakkaratheertham.
  Saranakatha Ratchagar(Sarntharai Kathaswamy)
  Pragan Nayaki, Periya Nayagi
  Vilvam
  Sakkara Theertham
  1000 to 2000 Year Old
  Agasthiyar, Saneeswarar

  Day 1

  Thillaiyadi
  Thillaiyadi, Vilvatharanyam, Sakkaratheertham.
  Saranakatha Ratchagar(Sarntharai Kathaswamy)
  Pragan Nayaki, Periya Nayagi
  Vilvam
  Sakkara Theertham
  1000 to 2000 Year Old
  Agasthiyar, Saneeswarar

  Package 3

  Day 1

  Thillaiyadi
  Thillaiyadi, Vilvatharanyam, Sakkaratheertham.
  Saranakatha Ratchagar(Sarntharai Kathaswamy)
  Pragan Nayaki, Periya Nayagi
  Vilvam
  Sakkara Theertham
  1000 to 2000 Year Old
  Agasthiyar, Saneeswarar